Mis on majandusvägivald ja kust abi saada?

esmaspäev märts 13, 2017

Majandusvägivald on olukord, kus teine inimene (sinu abikaasa või elukaaslane, laps, sugulane, sõber, naaber) kasutab sinu raha, finantsressursse või vara ilma sinu teadmata või nõusolekuta. Majandusvägivallaks loetakse ka igasugust manipuleerimist eesmärgiga mõjutada sinu finantsotsuseid. Ohvriks võib langeda igaüks, olenemata vanusest, soost ja vara suurusest. Vanemad inimesed on eriti haavatavad: tihti sõltuvad nad oma elukorralduse või tervise tõttu teistest inimestest.


Millised on majandusvägivalla ilmingud?
Majandusvägivalda pole alati kerge ära tunda, kuna sellel on mitmeid vorme ja see areneb pikema aja jooksul koosnedes mitmetest erinevatest sündmustest. Tihti juhib sellele tähelepanu mõni lähedane, kuid üldiselt tasub olla valvas järgmiste tegevuste ja olukordade suhtes:

 • Teise inimese kontrolli all on ligipääs sinu pangakontole, ühistele säästudele või muudele sinu või ühistele varadele.
 • Sinu praegune või endine elukaaslane keeldub rahaliselt panustamast sinu või perekonna ellu. Enamus või kõik elamiskulud on sinu kanda, kuigi teisel poolel on kõik finantsvõimalused olemas.
 • Sul ei lubata kasutada internetti, telefoni või transpordivahendit, mistõttu ei saa sa käia tööl või ülikoolis.
 • Keegi võtab sinu nimele laenu, sunnib sind laenulepingule alla kirjutama, sunnib sind käendajaks või muul moel oma varaga võõra laenu eest vastutama.
 • Sa pead tihti aru andma, kuidas sa oma raha kulutad.
 • Keegi ähvardab müüa või müüb sinu vara ilma sinu nõusolekuta.
 • Keegi kasutab sinu sularaha, deebet- või krediitkaarti või muud omandit ilma sinu nõusolekuta.
 • Sinu raha peidetakse sinu eest või ei võimaldata muul moel sellele ligipääsu.
 • Sind alavääristatakse väitega, et sa pole võimeline rahaga ratsionaalselt ümber käima.
 • Sind sunnitakse pettuse abil või vägisi oma testamenti muutma.
 • Sõber või perekonnaliige sunnib sind teda enda eestkostjaks määrama.
 • Sinu allkirja võltsitakse erinevatel juriidilistel dokumentidel.
 • Sinu arved on maksmata, kuigi sa oled kellelegi nende tasumise usaldanud.
 • Sind survestatakse investeerima raha ettevõtmisesse, mis kõlab liiga hästi, et tõsi olla.
 • Lähedased või sugulased manipuleerivad sinu tunnetega või ähvardavad sinuga suhted katkestada, kui ei saa soovitud summat või vara.


Majandusvägivallaga kaasnevad tihti ka ahistajapoolne viha, vaimne ahistamine, ähvardamine, hooletusse jätmine või vägivald.

Kust abi saada?
Majandusvägivalla juhtumitest on võimudele raske teada anda, kuna ohver ise kas ei suuda uskuda, et lähedane võiks temaga nii käituda või siis ei saa/ei soovi vägivallatsejat üles anda. Näiteks kardab ohver suhte purunemist, ahistaja vangistamist, kättemaksu või tänavale jäämist. Lisaks võivad takistavateks teguriteks olla ohvri füüsiline või vaimne seisund. Mõnikord on aga nii, et ohvril puudub usk, et midagi saaks päästa või parandada. Nii või teisiti, majandusvägivald pole kunagi aktsepteeritav. Kui märkad, et keegi sinu lähedastest või sa ise oled hädas, tuleb abi otsida.

Abi saamiseks pöördu politsei, sotsiaaltöötaja või ohvriabitöötaja poole. Füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele pakub abi ka üleriigiline tugitelefon lühinumbril 1492.

Loe ka:
Blogi kategooriad: Finantsteadmised

9 põhjust, miks ei tohi sõbrale raha laenata

esmaspäev veebruar 27, 2017

Kellele poleks tuttav kõnekäänd, et kui soovid sõbrast vabaneda, laena talle raha. See ei pruugi alati nii minna, kuid esitame sulle mõned stsenaariumid, mis võivad juhtuda ja millele tasuks enne sõbrale raha laenamist mõelda.

 1. Tekitab sinus ebamugavust. Isegi, kui alguses tundus raha laenamine hea mõte, võivad sinus hiljem tekkida kahtlused, kas toimisid ikka õigesti. Kuna aga raha on laenatud sõbrale, siis sul pole erilist taganemisruumi. Suure tõenäosusega hakkab juba ainuüksi küsimus, kuidas tal läheb, sinus suurt ebamugavust tekitama. Veelgi keerulisem oleks temaga suhelda siis, kui peaksid ümber mõtlema ja oma raha ikkagi tagasi soovima.
 2. Tekitab sõbras ebamugavust. Oletame, et sinus ei tekita sõbrale raha laenamine probleeme, kuid teise inimese eest sa otsustada ei saa. Võimalik, et mingi hetk hakkab ta muretsema, et mida sa temast mõtled, eriti siis, kui ta peaks maksega hilinema. Mõni sõber ei pruugi endale kohe aru anda, kuidas raha laenamine tema uhkust riivab. See võib temas tekitada ka muid negatiivseid emotsioone, millega ta ei saa võib-olla hakkama ning elab lõpuks sinu peal välja.
 3. Sõprussuhe puruneb. Pärast sõbrale laenamist võib tema ostukäitumine sulle senisest rohkem silma hakata. Siis avastad end paratamatult mõttelt, et „Kuidas ta seda endale lubada saab?“ Või „Selle jaoks ma talle küll raha ei laenanud!“ Teisest küljest aga, kellele meeldiks, et sõber seisab kõrval ja loeb igat tema senti? Sõprussuhet võib pingestada ka tasumise hilinemine. Arupärimine või põhjendamine, miks laenu tagastamisega aega läheb, loob tihti ebameeldiva õhkkonna, kuna tekib omamoodi alluvussuhe. Kuid sõpruses peaksid mõlemad pooled ju olema võrdsed.
 4. Sõber maksab laenu tagasi väga pika aja jooksul. Pangad küsivad intressi põhjusega. Üks asi on muidugi kasum, kuid lisaks kaotab raha ajas väärtust. Kuna sõbrale laenatakse raha usalduse alusel, siis tihti arvatakse, et täpse tähtaja või maksegraafiku kokku leppimine pole sobilik. See aga seab sinu kui laenuandja huvid ohtu. Sõber lähtub ennekõike oma vajadustest ega mõtle sellele, et laenatud summa võimaldab sulle iga aasta vähem hüvesid.
 5. Reklaamib teistele sinu rahakoti suurust. Mõni sõber on kas liiga suure suuga, rumal või mõlemat. Selline inimene võib pärast raha saamist summa suurust ka teistele kuulutada. Lõpuks oled olukorras, kus teised teavad sinust liiga palju, hakkavad arvama sinust midagi, mida sa pole, või veel hullem, tulevad su käest laenu küsima.
 6. Tekivad probleemid mõne teise lähedasega. Laenates raha ühele sõbrale võib mõni teine sõber solvuda, et miks sa talle ei laena. Pinged võivad tekkida ka sinu ja su armsama või mõne pereliikme vahel, kuna nad ei usalda su sõpra või leiavad, et laenatud raha tuleks paremini kasutada.
 7. Küsib raha juurde. Siingi ei pruugi konflikt tulemata jääda. Olles sõbrana juba raha laenanud, siis mis see ära ei ole veel natuke juurde anda? Samas, milleks ta seda raha vajab? Mis sai esimesest laenust? Sa pead enda oleviku ja tuleviku peale ka mõtlema. Lisaks võib raha juurde küsimine olla märk sellest, et kuna sa olid juba nii vastutulelik, siis võib sind ära kasutada.
 8. Sul endal võib seda raha vaja minna. Isegi, kui kõik sujub hästi ja sõbraga on suhted korras - mis saab siis, kui sul endal on vaja teha ootamatu väljaminek ja see sõber ei saa sulle raha kohe tagasi maksta? Niigi keeruline olukord muutub veelgi keerulisemaks sinu sõprussuhte tõttu. See on reaalne risk, millega pead raha laenamisel arvestama.
 9. Sa jääd oma rahast ilma. Keegi meist ei tunne tegelikult oma sõpru läbi ja lõhki. Pärast raha laenamist võib selguda, et sõber ei oska või ei suuda oma rahaasju korraldada, mistõttu elab ta aina kasvava laenukoorma najal. Või siis osutub sõbraks peetud inimene hoopis petturiks, kellel polnud plaaniski sinu raha tagastada väites, et pole laenu saanudki. Nii või teisiti oled sina ilma nii rahast kui sõbrast.
Loe ka:
Blogi kategooriad: Finantsteadmised

4 tasuta rakendust igaks finantsjuhtumiks

esmaspäev veebruar 20, 2017

Enamikel meist on taskus nutikas mobiiltelefon, mis koos erinevate rakendustega on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks. E-mailid, uudised, Facebook, sõnumid, rääkivad kassid – kasulikke ja lihtsalt toredaid rakendusi on tuhandeid. Laenukool sukeldus sellesse värvikirevasse maailma ning valis välja neli rakendust, mis on abiks rahaasjade haldamisel isiklikus elus, tööl, peres ja reisil olles.         

Isiklikud rahaasjad korda - Easy Home Finance

Easy Home Finance aitab oma sisse- ja väljaminekutel silma peal hoida. Nagu ka nimi vihjab on rakendust lihtne kasutada. Kuna väljasid on vähe, siis saab infot sisestada kiiresti ja jooksvalt. Graafikud annavad erinevate kulu-tulu kategooriatest (palk, boonus, transport, toit, meelelahutus jm) kuude ja aasta lõikes selge pildi. Rakenduse suureks plussiks on andmete Excelisse ja Google Drive’i eksportimise võimalus. Easy Home Finance pakub juurde ka sarnast näitude fikseerimise ja sõidupäeviku pidamise rakendusi.

Kahjuks on rakendus saadaval ainult Android operatsioonisüsteemil töötavatele mobiilidele. Apple’i kasutajatele soovitame rakendust Mint. Kes aga soovib detailsemat, rohkem võimalusi pakkuvat rakendust, siis soovitame proovida mitmel seadmel töötavat Money Lover’it või Coinkeeper’it.

Töötšekid ritta - Expensify

Töö juures tuleb harvemini või tihedamini ette, et pead kandma mõne kulu oma rahakotist või siis kasutades firma pangakaarti. Sellega kaasneb tšekkide kogumine ja majandusaruannete täitmine, mis omaette tülikas tegevus. Kuna mobiili kasutamine tööl on muutumas üha igapäevasemaks, siis antud protsessi kiirendamiseks on välja töötatud vastav rakendus. Expensify, mida kasutavad Yahoo!, Uber, Pinterest, Kickstarter jt tuntud firmad, võimaldab kviitungeid salvestada, edastada ja vastu võtta. Kasutaja teeb kviitungist pilti. Äpp skaneerib tšekilt firma ja summa. Kasutaja saab seejärel määrata kuluartikli ja adressaadi, kellele tšekk edastada. Mitme kviitungi puhul on võimalik need ühte raportisse koondada, mida on mugav raamatupidajale edasi saata. Lisaks saab rakendusse importida pangaväljavõtteid ja saada äpi vahendusel kuluhüvitusi. Rakendus töötab nii Android kui iOS seadmetel.

Pere eelarve ohjamiseks - Goodbudget

Kui eelmised rakendused sobivad ühe inimese rahakotti valvama, siis see rakendus aitab koordineerida kogu pere eelarvet. Mitme maineka väljaande nagu The New York Times, Forbes jpt poolt tunnustatud Goodbudget alustab eesmärkide seadmisest. Kasutaja määrab erinevate kulukategooriate igakuise suuruse. Selleks võivad olla kulutused toidule, kommunaalidele, huviringidele jne. Iga kategooria on esindatud ümbrikuna. Seejärel pannakse paika iga pereliikme panus. Tegelikke kulutusi saab sisestada jooksvalt ning kõikide seadmete vahel toimub pidev sünkronisatsioon. Kulusid-tulusid on võimalik analüüsida erinevate raportide ja graafikute abil. Kui mõnes ümbrikus jääb raha üle, võib kasutaja selle kanda mõnda teise ümbrikusse täienduseks. Seega, lisaks kulude kontrolli all hoidmisele, aitab rakendus parendada seniseid tarbimisharjumisi  ja korraldada ka ühist säästmist. Rakendus töötab Androidi, Window’si ja iOS’i kasutajate telefonides ning internetilehitsejas.

Reisirahade joonel hoidmiseks - Settle up.

See on rakendus, mis tuleb seltskonnaga reisile või kasvõi linna peale minnes kindlasti alla laadida. Kellele poleks tuttav olukord, kus kord maksab üks ja kord teine ning lõpuks on paras segadus, kes kellele on võlgu. Settle up ennetab probleemi tekkimist. Grupi loomiseks sisesta inimeste nimed, soovi korral ka e-mail ja pangakonto number. Gruppe on võimalik luua mitu. Iga kord, kui keegi tasub, märgib üks grupi liikmetest vastava nime taha kulutatud summa vastavas valuutas. Kui on vaja otsustada, kelle kord on maksta või jõuab aeg arvete klaarimiseni, arvutab rakendus summad iga inimese, paari või pere kohta.

Kulude võrdse või ebavõrdse jagamise paneb eelnevalt paika kasutaja. Iga grupis osaleja saab alati vaadata, kes teatud kulu lisas või seda muutis. Lisada saab ka ostutšekke. Kulusid on võimalik filtreerida ja jagada teiste osapooltega. Soovijad saavad oma võlad tasuda PayPali vahendusel. Lisaks on rakenduses olevaid andmeid võimalik eksportida. Rakendus töötab Android’i ja iOS’i kasutavatel telefonidel (ka ilma andmesideühenduseta) ning veebilehitsejas.

Loe ka:
Blogi kategooriad: Finantsteadmised