Väikses kirjas tingimused peletavad laenuvõtjaid

teisipäev mai 24, 2016

Laenuvõtjate eelistusi laenuandja valikul mõjutavad soodsa intressi kõrval kõige enam erinevate lisatasude puudumine ning võimalus laen ilma lisakuludeta ennetähtaegselt tagastada.

TF Banki tellimusel läbi viidud laenukäitumise uuringust selgus, et laenuandja valikul peavad inimesed traditsiooniliselt kõige olulisemaks madalat intressimäära, mida mainis kolme olulise tingimuse hulgas 58% vastanuist. Madalaid või olematuid lisatasusid tõstis esile 42% ning võrreldes mulluse uuringuga on see näitaja kasvanud kõige enam – 6 protsendipunkti. Kolmandana toodi enim välja võimalust laen ilma lisatasudeta ennetähtaegselt tagasi maksta.

Samas on aastaga pisut kahanenud sellised kriteeriumid nagu laenuandja tuntus ja hea maine ning usaldusväärsuse olulisus, leides mainimist vastavalt 20 ja 31% vastanute hulgast.

TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski: “Tegelikult on need tulemused rõõmustavad ja näitavad, et inimesed ei jookse pimesi tuntud ja suurte kaubamärkide järele, vaid tähtsustavad üha enam seda, millised on laenude tingimused. Loetakse ka nö väikeses kirjas tingimusi ning kõikvõimalikud lisatasud peletavad laenuvõtjaid. Tuleb loota, et see sunnib ka laenuandjaid pingutama ning muutma laenutooteid läbipaistvamaks. Selge hinnastamine tähendab paremat tulemust kliendile.”

Munski sõnul võib reklaamides nähtud ülisoodne intressiprotsent olla vaid pool tõde ning kokkuvõttes võib esmapilgul superdiilina tunduv laenupakkumine hoopis kulukamaks osutuda. Seetõttu on TF Bank teinud ka suure laenuvõrdluse, kus analüüsinud kõigi suuremate laenuandjate väikelaenude tingimusi. Laenuvõrdlusega saad tutvuda SIIN.

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: Parima laenu leidmine on lihtne nagu 1/2 ln((z+1)/(z-1)) ja Krediidikulukuse määr pole lõplik tõde

Blogi kategooriad: Uudised

Väikelaenu plaanivad võtta üha vanemad inimesed

reede mai 20, 2016

Järgmise aasta jooksul peavad kõige tõenäolisemaks väikelaenu võtmist keskealised inimesed, kelle kuusissetulek ületab 800 eurot. Laenuandjana koguvad populaarsust väiksemad pangad.

Aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust selgub, et kui hetkel on suurim hulk väikelaenu tagasimaksjaid 26-35 aastaste vanusegrupis, siis järgmise aasta jooksul peavad laenuvõtmist enim tõenäoliseks 46-54 aastased inimesed. Seda kaalub 10% selle vanusegrupi inimestest. Ühtlasi on tõenäolisemad laenuvõtjad Eestis elavad mitte-eestlased, kellest peab seda tõenäoliseks samuti 10%, samas kui eestlaste hulgas on see protsent 6.

Samuti on vahe tänaste laenuvõtjate ja tulevikus laenuvõtmist kaaluvate inimeste sissetulekute vahel. Praegu väikelaenu tagasimaksvate inimeste keskmine netosissetulek jääb alla 650 euro, samas laenuvõtmist kaaluvaid inimesi on kõige enam nende hulgas, kelle sissetulek ületab 800 eurot.

„Väikelaenu kasutatakse enamasti ootamatuste puhul, see pole reeglina pikalt ette planeeritud ning seetõttu on ka päris suur vahe reaalsete laenajate arvu ja laenu võtta plaanivate inimeste vahel. Samas on näha, et pisut suurema sissetulekuga vanemad inimesed suhtuvad võimalikku laenuvõtmisse avatumalt, ilmselt on nende sissetulekud ka pisut stabiilsemad ning nad on kindlad oma maksevõimes,“ kommenteeris uuringutulemus TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski.

Uuringus küsiti ka, et millist pangast inimesed tõenäoliselt väikelaenu võtaksid. Esikohal on Swedbank, kuid selle populaarsus on võrreldes 2015. aasta aprilliga kahanenud 45%-lt 33%-le. Teiseks osutus SEB, kelle populaarsus oli samuti langenud paar protsenti. Neile järgnes LHV Pank 17%, TF Bank 14% ja Nordea 13%-ga. Viimased kolm on aastaga muutunud potentsiaalsete laenuvõtjate seas oluliselt populaarsemaks.

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: 13% eestimaalastest on viimase aasta jooksul võtnud väikelaenu, Kas ainult kodulaen on banketikõlblik? ja Laenuleib ja laastutuli

Blogi kategooriad: Uudised

Väikelaenu kohustusega on seotud ligi veerand eestimaalastest

kolmapäev mai 18, 2016

Pea pooled väikelaenu tagasimaksjatest on pärit maapiirkondade elanikud, kelle igakuine sissetulek jääb alla 650 euro, selgub aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust. Kokku maksab hetkel väikelaenu tagasi 24% eestimaalastest.

TF Banki tellitud uuringust selgub, et 47% neist, kes maksavad hetkel tagasi mõnd väikelaenu, on pärit maapiirkonnast ning 24% Tallinnast. Kõige rohkem on tagasimaksetega seotud inimesed vanuses 26-35 eluaastat (27%).

“Väikelaenu võetakse enamasti siis, kui tabab mingi ootamatu väljaminek ning varasemast pole sääste varuks kogunenud. Maapiirkondades on inimeste sissetulekud sageli väiksemad ning tihti polegi muud võimalust autoremondiks või uue külmkapi ostmiseks,” selgitas TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski. Väikelaenuna käsitleti uuringus laenu, mille suurus jääb vahemikku 500-5000 eurot.

Uuringust selgus ka, et 88% laenajatest on hetkel tagasi maksta üks väikelaen. 10% maksab hetkel tagasi kahte laenu ja 2% on laenukoormus kolmele väikelaenule.  Võrreldes möödunud aastal läbi viidud uuringuga on need proportsioonid püsinud muutumatuna, kuid mullu oli ka selliseid vastajaid, kellel oli korraga 4 või enam laenu.

Margit Munski: “Inimeste laenukäitumine pole aastaga oluliselt muutunud. Samas kui korraga makstakse tagasi juba kolme erinevat väikelaenu, tasub kindlasti tõsiselt mõelda, kuidas oma rahaasjad paremini korda saada. Võimalusi on mitmeid, kuid esimese hooga tasuks võrrelda erinevaid laenupakkumisi ning vaadata, kas oleks võimalik olemasolevad laenujäägid soodsamatel tingimustel refinantseerida.”

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: Kuidas halvast laenust hea teha?, Kas mitu kiirlaenu või üks tarbimislaen? ja Ma ju kõigest refinantseerin!

Blogi kategooriad: Uudised